Nasza wystawa w Altotting .pdf

ALTÖTTING – NIEMCY
Sanktuarium Maryjne Matki Bożej Królowej Bawarii
„Unsere Liebe Frau”

HISTORIA:

Początki kultu maryjnego sięgają tu czasów św. Ruperta z Salzburga
(zm. w 715 r.), zwanego apostołem Bawarii. On to w VIII w. polecił wybudować
w Altötting mały kościółek, zwany dzisiaj Kaplicą Łask. Powstała ona na miejscu dawnego kultu pogańskiego Siedmiu Planet. Św. Rupert ochrzcił tu króla Bawarii Ottona. Choć pod koniec IX w. i na początku X w. Bawarię podbijali Węgrzy,
to nigdy nie doszło do profanacji gotyckiej Cudownej Figury czczonej przez Niemców, a takie wiernych z innych krajów języka niemieckiego jako
„Naszą Kochaną Panią” („Unsere Liebe Frau”). Rzeźba liczy 65 cm wysokości
i przedstawia Maryję, która na lewej ręce trzyma Chrystusa. Duża dłoń Jezusa symbolizuje ogrom rozdawanych łask. W dłoniach Maryi umieszczone jest złote berło. Na przestrzeni wieków okolice te były wolne od zarazy, głodu, ominęła
je wojna trzydziestoletnia. Kiedy wybucha epidemia czarnej ospy, tysiące wiernych szukało tu skutecznie pomory i nadziei. Świątynia ocalała też podczas wojen napoleońskich oraz podczas I i II wojny światowej.
W XV w. okazało się, że odwiedzających Kaplicę Łask jest tak wielu, że nie mieszczą się w niej. Dlatego też postanowiono usunąć jedną ze ścian świątyni, umożliwiając wiernym obecnym w kościele widok na Cudowną Figurę. W 1623 r. książę bawarski Maksymilian I wybrał tutejszą Czarną Madonnę na patronkę Bawarii. Sanktuarium z czasem tak się rozrosło, że powstało wiele obiektów towarzyszących: domy pielgrzyma, przychodnie lekarskie. O ogromie uzyskanych tu łask świadczą liczne wota. Są wśród nich liczne dowody uzdrowień; a nawet swoiste „pamiątki” z czasów wojny – bomby, które nigdy nie wybuchły, choć były zrzucone…
Figurka Matki Bożej otoczona jest 21 srebrnymi urnami, w których znajdują się serca książąt i królów Bawarii.
Byli oni wielkimi czcicielami Maryi i zechcieli,
aby także po śmierci być blisko Niej.
Z sanktuarium związana jest też postać skromnego zakonnika, św. Konrada
z Parzham, kapucyna, który przez 41 lat służył do Mszy św. przy ołtarzu Królowej Bawarii. Jako furtian znał on wielu pielgrzymów. Zmarł w 1894 r., a na ołtarze wyniósł go w 1934 r. Papież Pius XI. Obecnie do sanktuarium w Altötting przybywa rocznie około miliona pielgrzymów. Są to głównie Niemcy, Austriacy, Włosi, Francuzi, Hiszpanie, a od kilu lat także Polacy.

(Informacje pochodzą ze strony internetowej miasta ALTÖTTING)

Danke schön !

Dank der freundlichen Einladung von Herrn Bürgermeister Herbert Hofauer konnte ich vom 5. bis zum 6. März 2007 den schönen bayerischen Wallfahrtsort Altötting besuchen. Ziel meines Besuches war eine offizielle Eröffnung der Ausstellung „Benedikt XVI. im Objektiv der Tschenstochauer Fotografen” . Ich hatte die Ehre, die Bilder meiner Photografenkollegen
in Altötting vorzustellen.

Während meines kurzen Aufenhalts in dem schönen Altötting hatte ich die Möglichkeit, viele freundliche und nette Menschen, darunter Herrn Bürgermeister Hofauer kennen zu lernen. Űberall konnte ich spüren, dass man sehr freundlich zu mir war. Große Freude bereiteten mir die Menschen, die mich auf der Straße freundlich begrüßten. Das war ein schönes Gefühl, welches ich noch lange in Erinnerung haben werde. Erlauben Sie mir, dass ich meine Dankbarkeit mit zwei Worten ausdrücke: – Danke schön –

Ich danke für diesen Aufenthalt und für die hervorragende Vernissage,
ich danke auch für das schöne Geschenk, das ich vom Herrn Bürgermeister Hofauer bekommen habe. Das waren sehr bewegende Momente, die ich bei Ihnen erleben durfte.

Ich sehe mir oft das Bild mit dem Marktpanorama von Altötting an und erinnere mich an diese schöne Zeit und hoffe, dass ich irgendwann wieder dorthin zurückkehren kann.

In einem der polnischen Volkslieder, welches von der Tanz- und Gesangsgruppe „Mazowsze” gesungen wird, kann man hören, dass „….. dort wo die Menschen lächeln, dorthin gehe, weil dort gute Herzen sind…”. Und für diese guten Herzen bedanke ich mich noch ein Mal recht herzlich, ich grüße alle Bürgerinnen und Bürger von Altötting.

Ihr Zbigniew Burda

Fotogalerie aus Altötting. Sehen Sie sie bitte unbedingt.
Die Bilder stellen den Kapellplatz und einige architektonische Elementen dar.